The lake at Stourhead
<< Previous  |  Thumbnails  |  Next >>

The lake at Stourhead
Picture date/time:  2007:09:15 13:13:21 GMT